Wildopvang heeft een stem

Share This Post

De Nederlandse wildopvangcentra en dierenambulances hebben vanaf heden een stem.
Negen vertegenwoordigers van uiteenlopende dierenhulporganisaties werken nauw samen in de Spreekbuis voor Wildopvangcentra en Dierenambulances Nederland. Daartoe tekenden zij in Nijmegen een intentieverklaring die de samenwerking onderstreept.
Peter van Tulden, voorzitter van de Spreekbuis, is opgetogen over de samenwerking: ‘We kunnen hiermee een heldere stem laten klinken richting de overheid. En dat is nodig, want de wildopvangsector heeft het zwaar’.


De Spreekbuis gaat het gesprek aan met de overheid. Daarbij kaart men kwesties aan rondom de opvang en het vervoer van wilde dieren. Dat is een thema waar tot voor kort te weinig aandacht voor was bij de overheid. Van Tulden: “Een belangrijke reden om de Spreekbuis te starten is het grote aantal lopende dossiers en de nadelige gevolgen van de vogelgriep. De onduidelijkheid voor wildopvangcentra en dierenambulances over waar ze aan toe zijn door onduidelijke en niet passende regels, maar ook problemen in de financiën, zorgen voor grote onzekerheden en zelfs dreiging tot sluiting. Met de Spreekbuis proberen we deze problemen het hoofd te bieden.”


Daarnaast zet de Spreekbuis zich in voor kennisuitwisseling en informatieverstrekking binnen de branche. De Spreekbuis voor Wildopvangcentra en Dierenambulances Nederland heeft daarom nu ook een website.


Op https://spreekbuiswild.nl is meer informatie te vinden over de werkwijze en de samenstellingen van de Spreekbuis. Van Tulden nodigt iedereen met enige betrokkenheid bij hulpbehoevende wilde dieren uit om een kijkje te nemen. ‘We kunnen nog wel wat goede ideeën gebruiken’.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Discussie invasieve exoten

De Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances is volop bezig met overleg met het ministerie en provincies om steun te krijgen voor al die dierenhulpverleners die dag

Steun van provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft vastgelegd dat er voor de komende vier jaar in totaal 1 miljoen euro (dus 250.000 euro per jaar) wordt begroot voor

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch