Discussie invasieve exoten

Share This Post

De Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances is volop bezig met overleg met het ministerie en provincies om steun te krijgen voor al die dierenhulpverleners die dag en nacht klaar staan voor wilde dieren in nood. Onlangs was er een overleg over ‘aanvalsplan invasieve exoten’ waar tal van faunabeheerders, natuurorganisaties, provincies, NVWA, jagers, enz. aan tafel zaten. We probeerden daar vooral een lans te breken voor de opvang van nijlganzen en schildpadden in nood. Dat leek ingewikkeld, omdat we klem zitten met Europese regels rondom invasieve exoten en een aangenomen BBB motie waarin de nijlgans specifiek genoemd wordt. Om te voorkomen dat het alleen maar ging over ‘bestrijden en doden’ hebben we vooral ingestoken op al die vrijwilligers in het veld die niet de dupe mogen worden van dit beleid. Wat ons betreft is het de taak van de overheid om te voorkomen dat invasieve exoten überhaupt een probleem worden, dat is niet de taak van dierenhulpverleners. En het overleg ging goed! Zelfs de Jagersvereniging die aan tafel zat vond aandacht voor opvang van nijlganzen een ‘non-issue als het gaat om aantallen die worden opgevangen versus populatie, dus doe daar niet zo moeilijk over’, en er werd vanuit diverse kanten steun gevraagd voor dierenhulpverleners in de opvang, De inbreng die we van tevoren bij o.a. Schilpaddenopvang Nederland en diverse wildopvangcentra hadden gevraagd leidde tot onverwachtse steun voor professionele opvang van invasieve exoten. Binnenkort vindt er een vervolgoverleg plaats met het ministerie.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Steun van provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft vastgelegd dat er voor de komende vier jaar in totaal 1 miljoen euro (dus 250.000 euro per jaar) wordt begroot voor

Wildopvang heeft een stem

De Nederlandse wildopvangcentra en dierenambulances hebben vanaf heden een stem.Negen vertegenwoordigers van uiteenlopende dierenhulporganisaties werken nauw samen in de Spreekbuis voor Wildopvangcentra en Dierenambulances Nederland.

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch