Steun van provincie Zuid-Holland

Share This Post

De provincie Zuid-Holland heeft vastgelegd dat er voor de komende vier jaar in totaal 1 miljoen euro (dus 250.000 euro per jaar) wordt begroot voor steun aan wildopvang in de regio! Daar hebben de leden van de Spreekbuis ook heel erg hun best voor gedaan de afgelopen jaren. Meer informatie over hoe wildopvangcentra hiervan gebruik kunnen maken volgt binnenkort. Al met al een mooie stap voorwaarts. 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Discussie invasieve exoten

De Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances is volop bezig met overleg met het ministerie en provincies om steun te krijgen voor al die dierenhulpverleners die dag

Wildopvang heeft een stem

De Nederlandse wildopvangcentra en dierenambulances hebben vanaf heden een stem.Negen vertegenwoordigers van uiteenlopende dierenhulporganisaties werken nauw samen in de Spreekbuis voor Wildopvangcentra en Dierenambulances Nederland.

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch