Lobby overheid

De brug tussen achterban en ministeries

Breedgedragen adviezen en voorstellen

Er is binnen de Spreekbuis op dit moment een tweewekelijks overleg waarin wisselende onderwerpen worden besproken. Die worden bepaald door de actualiteit en door wat dierenhulporganisaties belangrijk vinden. Zo kunnen we tot breed gedragen adviezen en voorstellen komen, die eerst besproken worden met de achterban maar ook vervolgens met ministeries en lokale overheden gedeeld kunnen worden. De Spreekbuis is inmiddels erkend door het ministerie van LNV, het ministerie van VWS en de aangesloten gemeenten binnen het platform Diervizier. Vertegenwoordigers van de Spreekbuis hebben regelmatig overleg met het ministerie van LNV, provincies en gemeenten.

Mee praten en op de hoogte blijven?

We houden je graag regelmatig op de hoogte via een van de vertegenwoordigers in de Spreekbuis. Je kunt via hen ook suggesties aanleveren.