Miriam Bosman ontvangt DierenLot eremedaille

Share This Post

Op de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening heeft Miriam Bosman van Dierenambulance Ronde Venen de DierenLot eremedaille in ontvangst genomen voor haar verdienste in dierenwelzijn.

Sneltest voor mensen redt vogellevens

Zij ontdekte met haar team dat vogelgriep was vast te stellen met menselijke influenza sneltesten. Wageningen University heeft nader onderzoek gedaan en geconcludeerd dat met haar ontdekking een belangrijke stap is gezet naar een test die een snelle indicatie kan geven of een levende vogel vogelgriep heeft of niet. De NVWA start binnenkort in de pluimveehouderij met een pilot waarbij deze menselijke influenza sneltesten worden gebruikt om vogelgriep vast te stellen. Dit kan heel veel tijd en kosten schelen en het leven van veel vogels redden. Deze ontdekking kan echt een enorme doorbraak betekenen en daarmee duizenden zo niet honderdduizenden dieren het leven redden, in Nederland en wellicht zelfs wereldwijd.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Discussie invasieve exoten

De Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances is volop bezig met overleg met het ministerie en provincies om steun te krijgen voor al die dierenhulpverleners die dag

Steun van provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft vastgelegd dat er voor de komende vier jaar in totaal 1 miljoen euro (dus 250.000 euro per jaar) wordt begroot voor

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch