Belangrijke doorbraak sneltesten bij Vogelgriep door DA Ronde Venen

Share This Post

Dierenambulance de Ronde Venen heeft er, door het gebruiken van influenza sneltesten voor mensen bij wilde vogels in de praktijk, voor gezorgd dat er een belangrijke stap is gezet naar een test die snel een indicatie kan geven of een levende vogel vogelgriep heeft. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat door de Wageningen Universiteit is gedaan naar de inventarisatie van sneltesten als diagnosemiddel bij vogelgriep.

Dierenambulances hebben al jaren te maken met zieke en dode wilde vogels die verschijnselen van vogelgriep hebben. Maar vooral in het geval van botulisme lijken de verschijnselen veel op vogelgriep. En vogels die door botulisme getroffen zijn, hebben met de juiste behandeling een grote kans om te overleven in tegenstelling tot vogels die verdacht zijn van vogelgriep. Het is daarom belangrijk om goed te weten of een zieke vogel wel of niet naar een wildopvang gebracht kan worden om te herstellen. 

Miriam Bosman van dierenambulance De Ronde Venen bedacht dat het misschien een goed idee zou zijn om een sneltest (Clungene) die gebruikt wordt om griep vast te stellen bij mensen ook te gebruiken bij vogels. Miriam licht toe: “Ik heb toen die test bij tientallen dieren gedaan en daarna formeel laten testen via het DWHC (Dutch Wildlife Health Center) en wat bleek? Al mijn eigen bevindingen kwamen toen overeen met de officiële uitslagen! Toen ben ik deze test onder de aandacht gaan brengen bij de overheid en bij andere dierenambulances. Je doet het immers in het belang van het dier, want zo’n test kan het verschil maken tussen leven en dood.” 

Uit het onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat de test van dierenambulance De Ronde Venen, naast de goedkoopste tevens de meest gevoelige sneltest is om vogelgriep te detecteren.

Het is bovendien fantastisch nieuws dat het experiment er ook toe heeft geleid dat de landelijke overheid deze sneltest gaat inzetten bij een pilot van de NVWA om vogelgriep te detecteren bij pluimveehouderijen. Er komt ook een vervolgonderzoek bij wilde vogels met een pilot bij het DWHC. Natuurlijk moet het gebruik van sneltesten nog verder onderzocht worden om te voorkomen dat er schijnveiligheid optreedt. Dierenhulpverleners moeten dan ook nog steeds alle veiligheidsmaatregelen treffen, zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en quarantaine van de getroffen dieren om zichzelf en anderen te beschermen. 

Het ministerie gaat verder onderzoek doen naar de toepasbaarheid van sneltesten. Ondertussen blijft de uitslag van de officiële (PCR) test leidend. Dierenhulpverleners zijn er trots op dat zij in elk geval een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de vroegtijdige signalering van vogelgriep.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Discussie invasieve exoten

De Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances is volop bezig met overleg met het ministerie en provincies om steun te krijgen voor al die dierenhulpverleners die dag

Steun van provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft vastgelegd dat er voor de komende vier jaar in totaal 1 miljoen euro (dus 250.000 euro per jaar) wordt begroot voor

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch