Minister benoemt Spreekbuis in Kamerbrief

Share This Post

De spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances wordt in de Kamerbrief van 24 januari 2024 door Minister Adema specifiek benoemd: “Begin 2023 hebben wildopvangcentra en dierenambulances zich verenigd in de Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances. Ik waardeer deze mooie stap die de partijen gezamenlijk hebben gezet. De Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances hebben een inventarisatie gemaakt van knelpunten. Deze bespreken we in een regulier overleg en daarbij worden acties geconcretiseerd die iedere partij in zijn eigen rol, dit jaar kan ondernemen. Een voorbeeld van deze acties is een opleidingsstrategie voor medewerkers en vrijwilligers van dierenambulances. Ik deel de behoefte en het nut van een gedegen opleiding voor deze doelgroep, en bekijk hoe ik ondersteuning kan bieden bij deze ontwikkeling.  Daarnaast heb ik, zoals aangegeven in de Kamerbrief van 26 april 2023 (Kamerstuk 28807 & 29683, nr. 287), de dierenambulances ondersteund door samen met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 100.000 euro subsidie te verlenen aan dierenhulporganisaties voor de zorg aan zieke vogels met vogelgriep.”

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Discussie invasieve exoten

De Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances is volop bezig met overleg met het ministerie en provincies om steun te krijgen voor al die dierenhulpverleners die dag

Steun van provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft vastgelegd dat er voor de komende vier jaar in totaal 1 miljoen euro (dus 250.000 euro per jaar) wordt begroot voor

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch