100.000 euro subsidie provincie Utrecht voor wildopvang en dierenvoedselbanken

Share This Post

De provincie Utrecht stelt maar liefst 100.000 euro extra subsidie ter beschikking om te verdelen onder dierenvoedselbanken en wildopvangen die dieren opvangen uit die provincie. Dit komt bovenop de jaarlijkse subsidie van 50.000 euro die de provincie Utrecht al drie jaar vrij maakt via DierenLot voor de steun aan wildopvangcentra en dierenambulances die wilde dieren in nood opvangen uit de provincie. Aanleiding hiervoor waren de stijgende prijzen voor onder meer energie en voedsel. Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u contact opnemen met de beneficiantenafdeling van DierenLot.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Discussie invasieve exoten

De Spreekbuis Wildopvang en Dierenambulances is volop bezig met overleg met het ministerie en provincies om steun te krijgen voor al die dierenhulpverleners die dag

Steun van provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft vastgelegd dat er voor de komende vier jaar in totaal 1 miljoen euro (dus 250.000 euro per jaar) wordt begroot voor

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch