Vogelgriep / zoönosen

De Spreekbuis is lid van de landelijke werkgroep Vogelgriep bij wilde vogels die door het ministerie van LNV is georganiseerd. Daar bespreken we de knelpunten waar dierenhulpverleners tegenaan lopen bij het ophalen en behandelen van vogelgriepslachtoffers en de mogelijke oplossingsrichtingen. We delen kennis en ervaringen uit het veld en zorgen via diverse workshops aan dierenhulpverleners dat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving rondom vogelgriep. Ook heeft de Spreekbuis een gedegen kostenonderbouwing aangeleverd van de daadwerkelijk gemaakte kosten als het om vogelgriep gaat. Want weliswaar zijn we blij met de subsidie van LNV, maar die is absoluut niet kostendekkend voor dierenhulpverleners.

Subsidie en beschermingsmiddelen vogelgriep

Voor medewerkers van dierenambulances en wildopvangcentra zijn persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Dit zijn bijvoorbeeld handschoenen, mondkapjes en schorten. Voor dierenhulpverleners gaat de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen via DierenLot. U kunt beschermingsmiddelen aanvragen via het e-mailadres [email protected].

De Rijksoverheid heeft in 2023 ook € 100.000 beschikbaar gesteld voor dierenhulporganisaties. Dit bedrag is voor de zorg voor vogels met vogelgriep. De subsidie loopt ook via de stichting DierenLot., maar het geld is ook beschikbaar voor (bijvoorbeeld) dierenambulances die niet zijn aangesloten bij DierenLot. Dierenhulporganisaties kunnen met DierenLot hierover contact opnemen via het e-mailadres [email protected]

Voor meer informatie over vogelgriep bij wilde dieren zie: Vogelgriep | Rijksoverheid.nl en Zoönosen | RIVM