Kennisdeling

Kennisdeling is essentieel om dieren in nood snel en vakkundig te kunnen helpen. Daarom zet de Spreekbuis zich bijvoorbeeld in om een basisopleiding voor wildopvangcentra en dierenambulances te faciliteren. Hiervoor is al een voorstel ingediend bij het ministerie van LNV voor het dierenambulancetraject. Zodra de opleiding klaar is, wordt deze gratis voor dierenhulpverleners aangeboden. De opleiding is qua theorie vooral gebaseerd op e-learning en qua praktijk op locaties waar dieren ter plekke zijn.

De Spreekbuis heeft een handelingenlijst met een voorstel qua uitvoering opgesteld om kwaliteitsverbetering op landelijk niveau te kunnen bereiken. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de lokale regels en individuele afspraken die zelfstandige dierenambulances en wildopvangcentra maken. Het is dus een faciliterend voorstel waar dierenhulpverleners op vrijwillige basis aan kunnen deelnemen.

Het streven is om het niveau van medewerkers en -vrijwilligers op een bepaald basisniveau te brengen. Het behelst de onderwerpen die voor elke organisatie van belang zijn en waarborgt een minimale kwaliteit van dierenambulances en wildopvangcentra.

Daarnaast streeft de Spreekbuis ernaar om regelmatig met haar achterban in gesprek te gaan en ook op die manier kennis te delen. Dat gebeurt o.a. bij de landelijke bijeenkomsten dierenhulpverlening die door Stichting DierenLot worden georganiseerd en bij het vrijwilligersfestival van de Dierenbescherming.

Tot slot geven leden van de Spreekbuis regelmatig workshops en trainingen bij de DierenLot Academie waarbij dieper wordt ingegaan op specifieke onderdelen, zoals zoönosen.